Tegoroczne Warsztaty Emisyjne rozpoczynają dyskusję nad kilkoma bardzo ważnymi zagadnieniami:

– jak oceniać dotrzymywanie standardów emisyjnych i emisji dopuszczalnych z konkluzji BAT na podstawie wyników pomiarów ciągłych,

– czy i kiedy polskie laboratoria akredytują trzy „kontrowersyjne” normy: PN-EN 14789:2017, PN-EN 14792:2017 i PN-EN 15058:2017.

– dlaczego istotne są pomiary jednorodności oraz kiedy należy je wykonywać.

– jakie zapisy powinny się znaleźć w rozporządzeniu pomiarowym, aby uregulować kwestie związane z akredytowaniem nowych norm pomiarowych, tłumaczeniem norm, metodami referencyjnymi i inne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Warsztaty, zapraszamy również do podzielenia się z nami tematami jakie Państwa szczególnie interesują. Warsztaty to forum dyskusyjne i wymiany doświadczeń w gronie ekspertów z różnych dziedzin skoncentrowane na monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.