To już XI Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co skutkuje lepszym zrozumieniem wymagań i prawidłowo sformułowanymi zapytaniami ofertowymi, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert.

Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwagi i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przed przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.