Dni warsztatów

0

Ekspertów

0

Edycja

0

Liczba godzin

0

Procent zadowolonych klientów

0

Tegoroczne Warsztaty Emisyjne rozpoczynają dyskusję nad kilkoma bardzo ważnymi zagadnieniami:

- Jak ocenić dotrzymanie/przekroczenie standardów emisyjnych i BAT AELs ?
- Niepewność pomiaru a granice oznaczalności i zasady oceny standardu emisyjnego.
- Jak rozwiązać problemy związane z pomiarem cząsek stałych ?
- Porozmawiamy o problematyce realizacji wymagań normy PN-EN 14181:2015 na obiektach przemysłowych.
- Zbierzemy propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Warsztaty oraz do podzielenia się z nami tematami jakie Państwa szczególnie interesują.

Warsztaty to forum dyskusyjne i wymiany doświadczeń w gronie ekspertów z różnych dziedzin, skoncentrowane na monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tegoroczne Warsztaty Emisyjne rozpoczynają dyskusję nad kilkoma bardzo ważnymi zagadnieniami:

Nasi Eksperci

Marcin Wiśniewski

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert
w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.

Marcin Wiśniewski

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert
w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.

closepopup
Elwira Chmielowiec-Karpowicz

Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.

Elwira Chmielowiec-Karpowicz

Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.

closepopup
Tadeusz Hudyma

Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2015.

Tadeusz Hudyma

Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2015.

closepopup
Grzegorz Ulikowski

Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

Grzegorz Ulikowski

Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.

closepopup
Marek Grzesiuk

OMC ENVAG Sp z o.o. – Specjalizuje się w doborze odpowiednich systemów ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Interesuje się zastosowaniem nowych technik pomiarowych emisji rtęci.

Marek Grzesiuk

OMC ENVAG Sp z o.o. – Specjalizuje się w doborze odpowiednich systemów ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Interesuje się zastosowaniem nowych technik pomiarowych emisji rtęci.

closepopup
Edward Sucharda

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Systemów SICK Sp. z o.o. Od 25 lat pracuje dla producenta analizatorów i systemów monitoringu emisji SICK AG. Prowadził liczne projekty dotyczące monitoringu emisji oraz pomiarów procesowych w Polskiej Energetyce i na innych obiektach przemysłowych. Doświadczenia zawodowe dotyczą zarówno aktualnych przepisów, jak i aplikacji systemów jak również zagadnień serwisowych.

Edward Sucharda

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Systemów SICK Sp. z o.o. Od 25 lat pracuje dla producenta analizatorów i systemów monitoringu emisji SICK AG. Prowadził liczne projekty dotyczące monitoringu emisji oraz pomiarów procesowych w Polskiej Energetyce i na innych obiektach przemysłowych. Doświadczenia zawodowe dotyczą zarówno aktualnych przepisów, jak i aplikacji systemów jak również zagadnień serwisowych.

closepopup
Anna Palewicz

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Doświadczenie zawodowe w branży pomiarów środowiskowych zdobywała kolejno w firmach: Technopomiar i OMC Envag. Od kilku lat zajmuje stanowisko specjalisty ds. pomiarów środowiskowych w firmie OMC Envag, która koncentruje swoje działania na projektowaniu, dostawie i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do pomiarów fizykochemicznych dla energetyki i zakładów przemysłowych. Wspólnie z zespołem OMC Envag realizowała wiele projektów opomiarowania instalacji oczyszczania spalin oraz systemów ciągłego monitoringu emisji spalin zarówno na obiektach w Polsce jak i zagranicą.

Anna Palewicz

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Doświadczenie zawodowe w branży pomiarów środowiskowych zdobywała kolejno w firmach: Technopomiar i OMC Envag. Od kilku lat zajmuje stanowisko specjalisty ds. pomiarów środowiskowych w firmie OMC Envag, która koncentruje swoje działania na projektowaniu, dostawie i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do pomiarów fizykochemicznych dla energetyki i zakładów przemysłowych. Wspólnie z zespołem OMC Envag realizowała wiele projektów opomiarowania instalacji oczyszczania spalin oraz systemów ciągłego monitoringu emisji spalin zarówno na obiektach w Polsce jak i zagranicą.

closepopup
Grzegorz Warsztocki

Absolwent Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera
w specjalizacji „Materiały i technologie przyjazne środowisku”. Od 15 lat pracuje
w OMC ENVAG Sp. z o.o.. Kierownik działu urządzeń i systemów pomiarowych, pracuje z zespołami zajmującymi się systemami monitoringu jakości powietrza, ścieków jak również pomiarami procesowymi. W pracy zawodowej zajmuje się analizatorami do pomiaru stężeń substancji chemicznych w różnych matrycach wykorzystujących zarówno tradycyjne jaki i nowoczesne metody pomiarowe. Współpracuje z wieloma zagranicznymi producentami urządzeń pomiarowych, śledząc trendy i rynki zarówno w Europie jak i na świecie. Wdrożenia projektowanych systemów pomiarowych, tych typowych oraz tych innowacyjnych posłużyły do badań naukowych opisanych w szeregu publikacji zgłoszonych przez ośrodki naukowe i badawcze.

Grzegorz Warsztocki

Absolwent Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera
w specjalizacji „Materiały i technologie przyjazne środowisku”. Od 15 lat pracuje
w OMC ENVAG Sp. z o.o.. Kierownik działu urządzeń i systemów pomiarowych, pracuje z zespołami zajmującymi się systemami monitoringu jakości powietrza, ścieków jak również pomiarami procesowymi. W pracy zawodowej zajmuje się analizatorami do pomiaru stężeń substancji chemicznych w różnych matrycach wykorzystujących zarówno tradycyjne jaki i nowoczesne metody pomiarowe. Współpracuje z wieloma zagranicznymi producentami urządzeń pomiarowych, śledząc trendy i rynki zarówno w Europie jak i na świecie. Wdrożenia projektowanych systemów pomiarowych, tych typowych oraz tych innowacyjnych posłużyły do badań naukowych opisanych w szeregu publikacji zgłoszonych przez ośrodki naukowe i badawcze.

closepopup
Eugeniusz Głowacki

Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.

Eugeniusz Głowacki

Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.

closepopup

Zostańmy w kontakcie

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z Nami!

Sprawy organizacyjne

Jeśli masz pytania dot. organizacji konferencji.

Marcin Zieńczuk
Specjalista ds. szkoleń i marketingu

Sprawy merytoryczne

Jeśli masz pytania dot. organizacji konferencji.

Renata Lauer
Specjalista ds. doradztwa